Lääketeollisuus

Tiukat normit edellyttävät erittäin tehokasta suodatusta

Lääketeollisuudessa on tiukat vaatimukset ilman puhtaudelle, koska ilman mukana kulkeutuvilla epäpuhtauksilla on välitön vaikutus lääketuotteiden laatuun. Mikä tahansa lääketuotteeseen välittömästi yhteydessä oleva epäpuhtaus voi aiheuttaa kontaminaatioriskin. Erityisesti aseptisesti pakatuissa parenteraalisissa lääkkeissä (kuten injektioissa ja infuusioissa) ei saa olla epäpuhtauksia, koska ne voivat aiheuttaa potilaalle vakavaa vahinkoa tai henkeä uhkaavia terveysriskejä.

  • Homeita, itiöitä, siitepölyä 
  • Häkää, radonia, haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC)
  • Bakteereja, viruksia ja sivutuotteita
  • Ajoneuvojen pakokaasua, teollisuuslaitosten savukaasuja
  • Asbestia, savea, alkeishiukkasia ja keinokuituja

 

 

Jopa 65 % energiankulutuksesta lääketeollisuuden tiloissa liittyy ilman liikuttamiseen ja

asianmukaisen ilmansuodatuksen puute on suurin syy huonoon sisäilmanlaatuun.

Puhdas ilma ei ole mahdollista ilman huolellisesti valittua ja luotettavasti toimivaa ilmansuodatusjärjestelmää. Ilmansuodattimien suorituskyky määrittää suoraan, kuinka tehokkaasti haitalliset epäpuhtaudet suodatetaan ennen prosessiympäristöä. Ilmansuodattimen valinnassa on hyvä  huomioda tuotteen elinkaarikustannukset sekä suodatusteho, jotta vältyään tarpeettomilta riskeiltä ja kuluilta.

IV-järjestelmiesi perusteellinen ilmansuodatinkartoitus on ensimmäinen toimi, jonka AAF Dinair tekee voidakseen tarjota ammatillista ohjeistusta ja analyysejä kustannussäästöistä ja riskien pienentämisestä. Kartoituksen avulla pyrimme ymmärtämään nykyisen tilanteesi ja ilmansuodatuksen tarpeesi, käyttökohteesi ja ilmanlaadun tavoitteesi. Ilmansuodatuskartoitus ei maksa sinulle mitään ja sen avulla säästät rahaa ja aikaa.

Ratkaisut ja palvelut

Case Studies
Ota yhteyttä
Top of Page