Koulut ja yliopistot

Terveellinen ja viihtyisä ympäristö on välttämätöntä optimaalisen oppimisen onnistumisen kannalta

Sisäilman laatu (IAQ) on sekä koulujen että yliopistojen ensisijainen huolenaihe, mikä johtuu osittain eri koulurakennusten iästä ja yleiskunnosta. Euroopan komission raporttien mukaan Euroopassa yli 64 miljoonaa oppilasta ja lähes 4,5 miljoonaa opettajaa viettävät monta tuntia päivässä erilaisissa koulurakennuksissa. Lapset viettävät koulussa aikaa enemmän kuin missään muualla kodin lisäksi. 

  • Homeita, itiöitä, siitepölyä 
  • Häkää, radonia, haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC)
  • Bakteereja, viruksia ja sivutuotteita
  • Ajoneuvojen pakokaasua, teollisuuslaitosten savukaasuja
  • Asbestia, savea, alkeishiukkasia ja keinokuituja

Opiskelijoiden ja opettajien terveys ja viihtyvyys ovat tekijöitä, joilla on vaikutusta oppimiseen ja viihtymiseen luokkatiloissa, mikä vuorostaan vaikuttaa suorituskykyyn ja saavutuksiin. Jos kouluissa ei saada aikaan nopeaa ja tehokasta ilmanlaadun  paranemista, pitkäaikaisten terveysongelmien, kalliiden korjausten ja potentiaalisten vastuuongelmien lisääntyminen voi olla seurauksena.

Laadukkaan ilmansuodatinjärjestelmän suunnittelu, käyttö ja kunnossapito ovat kriittisiä puhtaan ja terveen sisäilman tarjoamiseksi kouluissa. Oikein toimivilla suodatusjärjestelmillä puhdistetaan likaa, pölyä, siitepölyä, hilsettä ja kuituja, hallitaan hajuja ja vähennetään epäpuhtauksia, jotka aiheuttavat eniten sisäilmaongelmia koulurakennuksissa. Tiloja käyttävien terveyden ja toimintakyvyn parantamisen lisäksi säännöllinen LVI-huolto säästää myös energiaa.

kysymyksiä?


Ota meihin yhteyttä:

+358 10 3222610

tai etsi lähin edustajamme

Ratkaisut ja palvelut

Document Finder
Ota yhteyttä
Mail
Top of Page