Sellu ja paperi

Kaasumaisen kontaminaation riskin vähentäminen

Sellu- ja paperiteollisuuden toiminta asettaa haasteita ilmansaasteiden hallinnalle. Höyrykattilat tuottavat lentotuhkaa, prosessilaitteet saavat aikaan suolakakkujen kerääntymisen ja laitoksen sisäiset prosessit kehittävät erilaisia pölyjä ja höyryjä. AAF Dinair tarjoaa teknologioita ja räätälöityjä ratkaisuja teollisuuden tavoitteisiin vähentää päästöjä ja materiaalien kulumista.

Sellu- ja paperitehtaiden kaasumaisen saastumisen ensisijainen lähde on sellunkeittoprosessi. Kraftin sellunvalmistusprosessissa tuotetaan alhaisempia rikkiyhdisteitä, jotka ovat erittäin hajuttomia. Nämä yhdisteet mitataan kokonaan alentuneina rikkioksideina (TRS) ja niihin kuuluvat rikkivety, metyylimerkaptaani, dimetyylisulfidi ja dimetyylidisulfidi. Näitä rikkiyhdisteitä kuvataan usein mädän kaalin hajuisiksi. Sulfiittiselluprosessissa rikin oksideja emittoidaan myös melko merkittävissä pitoisuuksissa. Muut sellunvalmistusprosessit, kuten mekaaniset ja termomekaaniset menetelmät, tuottavat huomattavasti pienempiä määriä ilmapäästöjä.

Lisäksi höyryä ja sähköä tuottavat yksiköt, jotka käyttävät hiiltä tai polttoöljyä, saavat aikaan lentotuhkaa, rikkioksideja ja typpioksideja. Sellunvalmistusprosessin sekundäärinen syövyttävien kaasujen lähde muodostuu valkaisuvaiheen aikana. Nämä valkaisukemikaalit, jotka usein sisältävät kalkkia, ovat syövyttäviä ja aiheuttavat korroosiota.

Yhdysvalloissa ja Kanadassa käytetyt neljä ensisijaista prosessia ovat:

  • Kraft (kemiallinen prosessi)
  • Sulfiitti (kemiallinen prosessi)
  • Mekaaninen
  • Termomekaaninen

 

Hiukkassuodatuksessa käytetään useita LVI-tyyppisten ilmansuodatustuotteiden vaiheita puukuidun ja siihen liittyvän pölyn pitämiseksi mahdollisimman pienenä. Tämän pölyn poisto on erittäin tärkeä sekä paperin laadun ja sellunvalmistuslaitteiden ja paperinvalmistuskoneiden huollon kannalta.

Teollisuusvalvomoiden suojaamiseen kuuluu vähintään paineistaminen puhdistetulla ilmalla. Tämä estää syövyttäviä kaasua tunkeutumasta valvomoon ja syövyttämästä mikropiiristöjä. Lisäksi kierrätysilma saattaa vaatia puhdistamista, jos huoneen alueella on paljon liikennettä tai muita sisäisiä päästölähteitä.

Täydentävä reaaliaikainen seuranta, kuten AAF:n SAAFShield®-tekniikka, on suositeltavaa, jotta varmistetaan nopea reagointi ulkopuolisiin muutoksiin, jotka voivat aiheuttaa syövyttäviä kaasuja valvomoihin, ja jotta pystytään valvomaan hajupäästöjä.

LVI-järjestelmiesi perusteellinen ilmansuodatinkartoitus on ensimmäinen toimi, jonka AAF/Dinair tekee voidakseen tarjota ammatillista ohjeistusta ja analyysejä kustannussäästöistä ja riskien pienentämisestä. Tämän tarkastuksen avulla pyrimme ymmärtämään nykyisen tilanteesi ja antamaan neuvoja siitä, kuinka tiloissasi voidaan toimia entistä tehokkaammin ja näin auttaa vähentämään riskejä ja säästämään sekä aikaa että rahaa.

kysymyksiä?


Ota meihin yhteyttä:

+358 10 3222610

tai etsi kaasusuodatuksen asiantuntijamme

Ratkaisut ja palvelut

Document Finder
Ota yhteyttä
Mail
Top of Page