Korroosionhallinta

Suodatusratkaisut kaasujenhallintaan


Sähkölaitteet voivat korrosoitua, kun syövyttävät kaasut, kuten rikkivety hyökkäävät herkkien tietokoneohjainten ja muun kriittisen elektroniikan kimppuun. Nämä kaasut iskevät reunaliittimiin, nastaliittimiin, mikropiirikytkentöihin, liitoksiin ja muihin mikroelektroniikkakomponentteihin. Jos syövyttäviä kaasuja ei hallita, niiden läsnäolo johtaa virtakatkoksiin, hauraisiin kytkentäpisteisiin ja ylikuumeneviin järjestelmiin. Seurauksena voi olla vioittuneita piirikortteja, kalliita korjauksia ja jopa laitoksen seisokkeja.

Ymmärrämme kaasu- ja hiukkassuodatusjärjestelmien tarpeellisuuden prosessinhallintaympäristöissä. Tällaisten järjestelmien käyttö voi:

  • Eliminoida hallintalaitteiden vioittumisista johtuvia prosessien alasajoja
  • Edesauttaa hyvää prosessitehokkuutta
  • Pidentää piirikorttien käyttöikää ja madaltaa vaihtokustannuksia

 

Teollisuusvalvomoiden suojaamiseen kuuluu vähintään paineistaminen puhdistetulla ilmalla. Tämä estää syövyttäviä kaasua tunkeutumasta valvomoon ja syövyttämästä mikropiiristöjä. Lisäksi kierrätysilma saattaa vaatia puhdistamista, jos huoneen alueella on paljon liikennettä tai muita sisäisiä kontaminaattilähteitä. AAF Internationalin SAAFTM -tuotteet luotiin näiden suodatustavoitteiden saavuttamiseen sekä valvomaan tilan sisäilmaa. SAAFTM Deep Bed Scrubbers -tuotteet suodattavat LVI-järjestelmien raikasta tuloilmaa valvomoiden paineistamiseksi puhdistetulla ilmalla. SAAFTM Recirculation Units -laitteet kierrättävät ja puhdistavat ilmaa valvomoissa poistaen sisäilma päästöjä (eli henkilökunnan toiminnasta, sisäprosesseista jne. aiheutuvia kontaminantteja). SAAFTM Pressurisation and Recirculation Units -laitteet ottavat sekä ulko- että sisäilmaa ja tuottavat puhdistetun ilmavirran sisä- ja ulkoilman sekoituksesta. Ulkoilmaosa paineistaa valvomon ja estää päästöjä tunkeutumasta tilaan. SAAFTM Reactivity Monitoring Coupons -tuotteet mahdollistavat valvomoiden ilmanlaadun ajoittaisen seurannan. SAAFShield® -teknologia mahdollistaa huoneilmanlaadun reaaliaikaisen seurannan ja tiedonsiirron rakennuksen hallintalaitteiden kanssa.

kysymyksiä?


Ota meihin yhteyttä:

+358 10 3222610

tai etsi paikallinen osasto

Tuotteet ja ratkaisut

Document Finder
Ota yhteyttä
Mail
Top of Page