Huollon oikea-aikaisuus

Miten uusi sovellus voi säästää aikaa ja rahaa

 

Pyrkimyksessään löytää ratkaisuja huoltovälin venymisen haasteisiin jotkut kiinteistöpäälliköt ovat hakeneet ratkaisua kiinteistöautomaatiojärjestelmistä (BMS). Nämä tietokoneohjatut järjestelmät ylläpitävät rakennuksen mekaanisia ja sähköisiä laitteistoja, kuten esimerkiksi lämpöpumppuja ja valaistusjärjestelmiä.

BMS-järjestelmät oli tarkoitettu helpottamaan toimitilajohtoa asetusten hallinnassa – yksi asia vähemmän huolehdittavaksi. BMS-järjestelmiin tukeutumisessa on kuitenkin useita haittatekijöitä.

Ratkaisu huoltojen myöhästymisiin ja niistä aiheutuviin haasteisiin on esineiden Internet (IoT), koneesta koneeseen tiedonsiirto, joka hyödyntää langattomista laitteista, kuten antureista, kerättyjä tietoja.

Anturit ovat pilvipohjaisia ja keräävät reaaliaikaisia tietoja. Ne pystyvät erottamaan eri ääniä, havaita liikkeen tai mitata esimerkiksi PM2.5:n hiukkastasoja. Yksityiskohtainen ja kohdennettu tieto, joka sisältää vikaantumassa olevien laitteiden tunnistamisen on valtava lisäarvo, jonka IoT mahdollistaa ja jota toimitilajohtajat tarvitsevat. Tämän tiedon ansiosta kiinteistöpäälliköt pystyvät mikrotasolla kohdentamaan toiminnallisia säästöjä, joista saadaan välittömiä ja mitattavia vaikutuksia.

Ilman älykästä dataa kiinteistöpäälliköt hukkuvat dataan samalla, mutta jäävät paitsi tarpeellista tietoa. Älykäs data toimii kuin pelastusrengas, joka estää huoltojen viivästymisen. Järjestelmän optimoimisella voi vaikuttaa koko kiinteistöön ja se voi pienentää huollon viivästymistä.

 

 

kysymyksiä?


Ota meihin yhteyttä:

+358 10 3222610

tai etsi lähin edustajamme

Ratkaisut ja palvelut

Document Finder
Ota yhteyttä
Mail
Top of Page