Pintakäsittely, autoteollisuus

Maalauslinjastojen ilmanlaadun valvonta

Autonmaalauslinjan hallinta on haastavaa. Pienilläkin tekijöillä on suuria seurauksia. Ilmanlaatu on kriittinen tekijä maalaamon prosessien kaikissa vaiheissa. Likainen ilma voi aiheuttaa kalliin uusintamaalauksen ja jopa koko linjan pysäyttämisen. Se voi heikentää kerralla oikein tekemisen määrää ja ajoneuvojen kokonaistuotantonopeutta huomattavasti.

 • Ympäristön pöly tai prosessipöly
 • Hiukset ja karvat
 • Tekstiilikuidut
 • Epäpuhtaudet, kuten silikoni- tai PVC-hiukkaset
 • Inhimillinen virhe
 • Prosessivirhe

 

 

 • Pidemmät tuotantosyklit
 • Liikevoiton menetykset lisäprosessien vuoksi
 • Negatiivinen vaikutus tärkeimpiin suorituskykytavoitteisiin
 • Maalilinjan kasvaneet käyttökustannukset
Riskienhallinta ja puutteiden havaitseminen

Riskien hallintaan ja virheiden havaitsemiseen liittyy merkittäviä kustannuksia. Vaikka kattavimmatkin varotoimenpiteet ovat käytössä, epäonnistumisia tulee. Koulutettujen toimijoiden todelliset havaitsemistehokkuudet vaihtelevat 80 - 90 prosentin välillä. Kun robotteja käytetään ihmisen roolin täyttämiseen, havainnointitehokkuus nousee noin 96 prosenttiin.

Kun ilman epäpuhtaudet joutuvat vastamaalatulle pinnalle, puhutaan haittatapahtumasta. Tässä vaiheessa kallista korjaustyötä ei voida enää välttää.

Maalausprosessin ilmanlaadun hallinta on erittäin tärkeää nesteen toimitusketjun kannalta. Ilman pölyn poistaminen on välttämätöntä tuotannon häiriöiden estämiseksi, mikä vaikuttaa sekä tuotantoketjun alkupään että loppupään toimitusketjuun.

Ensimmäinen askel ilmanlaadun hallinnassa on sopivien suodattimien asennus maalausprosessin kaikissa vaiheissa. Kontaminaatioriskin varhainen havaitseminen ja tehokas hallinta ovat avainasemassa tuotannon häiriöiden minimoimisessa ja kustannusten vähentämisessä.

Tarjoamme aitoa, konsultoivaa lähestymistapaa

Maalaamojen palveluryhmät tarvitsevat luotettavan paikan päällä olevan neuvonantajan tuen , joka voi huolehtia ilmansuodatuksen auditoinneista, diagnostiikasta ja toiminnan jatkuvasta parantamisesta, jotta varmistetaan optimaalisin ratkaisu kustannusten säästämiseen ja riskien vähentämiseen. Toteutamme tämän konsultoivaa ja teknistä lähestymistapaa käyttäen, jotta saamme selville asiakkaan kokonaisilmansuodatustarpeet , käyttökohteet ja liiketoiminnan tavoitteet, joiden perustella pystymme optimoimaan tehokkuuden ja laskemaan omistamisen kokonaiskustannuksia.

Maalaamo on energiaintensiivisin vaihe koko autonvalmistuksessa. Täydet 75 % prosessin edellyttämästä kokonaisenergiasta käytetään maalaamon uuneissa ja ruiskutuskaapeissa. Tarvittavan ilmanlaadun saavuttamiseksi tarvitaan optimaalisia pintakäsittelytuloksia, joten suuria määriä ilmaa käsitellään ja siirretään.

Laitteisto paikan päällä
 • Käsikäyttöiset laserhiukkaslaskurit ja määritelty kalibrointi pintakäsittelyyn
 • Ilmastointilaitteet (mukaan lukien kuumalanka-aneometri, kosteus-/lämpötila-anturi ja digitaalinen paineenpudotusanturi)
 • Kannettava mikroskooppi digitaalisen kameran kiinnityksellä
 • Digitaalinen USB-mikroskooppi
 • Sähköenergian kulutusmittari
 • Varusteet kuten savuputket ja liankeräystyökalut

 

IV-järjestelmiesi perusteellinen ilmansuodatinkartoitus on ensimmäinen toimi, jonka AAF/Dinair tekee voidakseen tarjota ammatillista ohjeistusta ja analyysejä kustannussäästöistä ja riskien pienentämisestä. Tämän tarkastuksen avulla pyrimme ymmärtämään nykyisen tilanteesi ja ilmansuodatuksen kokonaistarpeesi, käyttökohteesi ja ilman kokonaislaadun tavoitteesi. Tämä räätälöity ilmansuodatustutkimus ei maksa sinulle mitään ja sen avulla voit saada huomattavia etuja, sillä se auttaa sinua säästämään rahaa, pienentämään riskejä ja säästämään aikaa.

Ratkaisut ja palvelut

Document Finder
Ota yhteyttä
Mail
Top of Page