Sisäilman laatu (IAQ)

Minkä tahansa rakennuksen sisäilman laatu (IAQ) on ensisijainen huolenaihe. Sisäilman pilaantumistasot voivat olla jopa viisi kertaa korkeammat kuin ulkoilman, ja huono sisäilman laatu kuuluu viiden kansanterveydelle aiheutuvan ympäristöriskin joukkoon.

Hengitettävän ilman pilaantumisen lisäksi pöly, virukset, bakteerit tai vastaavat haitalliset hiukkaset voivat huoneilmassa, paikallisista olosuhteista riippuen, sisältää myös kaasuja jotka voivat aiheuttaa epämiellyttäviä hajuja tai korroosiota.

Sisäilman parantamiseksi tarvitaan kiinteistön ilmanvaihdon kartoitustiedot, sisäilman laatutavoitteet sekä mahdolliset päästölähteet sisällä ja ulkona. AAF Dinair tarjoaa asiantuntevaa palvelua riippumatta siitä, haluatko parantaa hengitettävän ilman laatua, poistaa epämiellyttävät hajut tai välttää korroosiota herkissä järjestelmissä.

Case Studies
Ota yhteyttä
Top of Page