Jäteveden käsittely

Olemme sitoutuneet puhtaaseen ilmaan.

Osaava kaasusuodatusasiantuntijatiimimme, yhdistettynä kattavaan hiukkassuodatuksen ja ilmansaasteiden valvonnan asiantuntemukseen tekee meistä pätevän suunnittelemaan jätevedenkäsittelyn kokonaisjärjestelmäratkaisu käyttöönne. Olemme erikoistuneet hajukaasujen poistamiseen, elektroniikan suojaukseen korroosiolta ja hiukkasilta, jotta estetään häiriöt ja seisokit sekä ilmankompressorien suojaukseen korroosiolta ja hiukkasilta asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi.

Teollinen jätevedenpuhdistus tuottaa hajuja, jotka voivat olla voimakkaita, pysyviä ja ikäviä jätevedenpuhdistamon lähellä oleville työtekijöille, asukkaille, yrityksille ja tehtaille. Voimakkaita hajuja kehittyy useilla jätevedenkäsittelylaitosten alueilla, kuten päätepisteissä, primääripuhdistamoilla, pumppuasemilla ja jätevesilietealueilla.

Häiritsevät hajut syntyvät usein seuraavista lähteistä:

  • Yhdistetyn viemärin ylivuoto (BTEX, TCE ja muut VOCt)
  • Teollisuuden jätevedet (bentseeni, teollisuuden kemialliset jätevedet kuten amiinit ja muut VOC-yhdisteet)
  • Kotitalouksien jätevesi (ammoniakki, rikkivety ja merkaptaanit)

Vetysulfidi on mahdollisesti vaarallista suurina pitoisuuksina, ja sähköistä korroosiota voi esiintyä näissä laitoksissa, kun syövyttävät ja happamat kaasut pääsevät arkaluonteisiin tietokoneohjausjärjestelmiin ja muihin kriittisiin elektronisiin kohteisiin, jotka vaikuttavat laitoksen prosessien luotettavuuteen. 

Hallitsematon korroosio johtaa seuraavaan:

  • Estetyt virtaukset 
  • Hauraat yhteyspisteet 
  • Ylikuumentuneet järjestelmät 
  • Kalliit korjaukset 
  • Rikkoutuneet levyt 
  • Laitoksen seisokit
  • Vähentää tuotannon tehokkuutta paineilmajärjestelmissä, ylläpitokustannukset kasvavat

 

Ratkaisu näihin ongelmiin alkaa perusteellisesta ilmansuodatusjärjestelmän kartoittamisesta, jonka AAF/Dinair toteuttaa. Yhteistyössä konsultatiivisia ratkaisuja tarjoava lähestymistapa pyrkii selvittämään ilmansuodatustarpeet, sovellukset ja kokonaisilmanlaadun tavoitteet kokonaan. Voimme tämän tarkastuksen tekemällä selvittää tarkasti miten laitoksesi sijoittuu parhaiden käytäntöjen osalta vastaavanlaisten laitosten rinnalla. Tämä räätälöity ilmansuodatustutkimus ei maksa sinulle mitään ja sen avulla voit saada huomattavia etuja, sillä se auttaa sinua säästämään rahaa, pienentämään riskejä ja säästämään aikaa.

kysymyksiä?


Ota meihin yhteyttä:

+358 10 3222610

tai etsi lähin edustajamme

Ratkaisut ja palvelut

Document Finder
Ota yhteyttä
Mail
Top of Page