Biotekniikka

Vaarallisilta biologisilta aineilta ja tarttuvilta patogeeneilta suojautuminen


Biotekniikan ala kattaa solu- ja biomolekyylisten prosessien hyödyntämisen sellaisten teknologioiden ja tuotteiden kehittämiseksi, jotka parantavat elämää esimerkiksi lääketieteen, maatalouden, polttoaineen tuotannon ja vesiensuojelun saavutusten kautta. Bioteknologian tutkimusta ja kehitystä tehdään yliopistojen, sairaaloiden, lääkealan yritysten, tutkimuslaitosten ja julkisen sektorin ja armeijan taholta.

Tiukimmat sääntelyvaatimukset ohjaavat bioturvallisuuslaboratorioiden toimintaa, ja ne perustuvat neljän tason riskiluokitusjärjestelmään, joka vaihtelee yksilölle tai yhteisöille vaarattomista tai vain hieman vaaraa aiheuttavista aina korkeaan riskiluokkaan. Suodatusjärjestelmät ovat välttämättömiä laboratorion, yhteisön ja ympäristön bioturvallisuussuojauksen varmistamiseksi.

 

 

  • Tutkimus patogeenisten aineiden, kuten virusten, loisten, bakteeristen mikro-organismien tai geneettisesti muunneltujen organismien parissa muodostaa biologisen riskin, ei pelkästään ihmisille mutta myös ympäristölle niiden arvaamattoman käyttäytymisen vuoksi.
  • Bioturvallisuuteen liittyvät huolet syntyvät osittain uusien tautien syntymisen tai sellaisten tautien uudelleen puhkeamisen myötä, jotka olivat jo hallinnassa.
  • Biotekniikan laboratoriot tarvitsevat bioturvallisuustoimenpiteitä, joiden tarkoituksena on suojella henkilökuntaa, väestöä ja ympäristöä.

Biologista riskiä voidaan vähentää ja hallita kansainvälisesti tunnustettujen menettelyjen oikean soveltamisen avulla. Näitä ovat:

  • Oikeat mikrobiologiset tekniikat
  • Riittävät tilat
  • Biosulku
  • Erikoiskoulutus
  • Laboratoriotyöntekijöiden koulutus
  • Asianmukainen eristyslaitteisto, esim. täydellisesti eristävät  ilmansuodatusjärjestelmät

 

 

Olemme erikoistunut täydellisten, mukautettujen ja eristävien suodatusjärjestelmien suunnitteluun, valmistukseen ja testaukseen. Järjestelmissä on HEPA-suodattimet, joiden suodatuskyky on mahdollisimman tehokas hiukkasettomaan laboratorioympäristöön estämään tuotteen saastuminen. Järjestelmä myös suodattaa ja ottaa talteen haitallisia mikrobeja sekä eliminoi ne  poistoilmasta.

AAF/Dinair:in HEPA-suodattimet ovat tehokkaimpia kaupallisesti saatavilla olevia ilmansuodattimia. Ne sopivat moniin käyttötarkoituksiin puhdastiloissa ja muilla alueilla, joilla vaaditaan erittäin tiukkaa kontaminaation valvontaa.

kysymyksiä?


Ota meihin yhteyttä:

+358 10 3222610

tai etsi lähin edustajamme

Ratkaisut ja palvelut

Document Finder
Ota yhteyttä
Mail
Top of Page