BI-ON CARB CR

HIILIPELLETTI KORROOSION ESTOON

Tuotteen yleiskatsaus
  • Sopii käytettäväksi kaikissa hiilipohjaisissa ilmansuodatusjärjestelmissä
  • Pieni painehäviö ja suuri adsorptiokapasiteetti

BI-ON CARB CR koostuu yhdistelmästä ensiluokkaista katalyyttisten epäorgaanisten faasien aktiivihiili seosta, mikä johtaa korkeaan hyötysuhteeseen ja vetysulfidin (H2S) adsorptiokykyyn. Toisin kuin muut suodatusaineet BI-ON CARB CR:ssä, H2S kaasu ei muutu rikkihapoksi (H2SO4) vaan alkuaineeksi (S). BI-ON CARB CR on suunniteltu poistamaan H2S ja muut happamat kaasut syövyttävässä ympäristössä estämään siten sähkölaitteiden korroosiovauriot. Käytetyn aktiivihiilen korkean laadun ansiosta tämä imukykyinen aine on erittäin tehokas alhaisilla kosketusajoilla, jotka ovat tyypillisiä puhdistus laitteissa.

  • Metallivalimot
  • Kaivokset
  • Petrokemiateollisuus ja jalostamot
  • Sellu ja paperi
  • Mikroelektroniikka
  • Datakeskukset
  • Jätevedenkäsittely