SAAF Tekniset työkalut kaasusuodatus sovelluksiin

Kaasusuodatuksen analysointi sekä ympäristö- ja suunnitteluratkaisut

SAAF Tech Tools on päätöksentekoa helpottava ohjelmisto, joka auttaa määrittämään oikeat tuotteet ilmassa olevien saastuttavien kaasujen poistamiseen. Asiantuntijamme syöttää SAAF Tech Tools -ohjelmistoon asiakaskohtaisia tietoja tai valita esimääritettyjen sovellusten joukosta ja määrittää näin juuri asiakkaan tarpeisiin sopivan suodatusratkaisun. Saatavilla on myös yksityiskohtaisia tietoja kontaminanteista, adsorbereista ja oksidanteista sekä linkkejä tiettyihin sovelluksiin liittyviin alan tietoihin. 

Kemiallisten aineiden käyttöalgoritmeja käyttämällä SAAF Tech Tools arvioi sinulle optimoidun kemiallisen aineen. Syötettyjen tietojen perusteella saadaan katsaus kemiallisen aineen raporttiin, jossa on alkuperäinen arvio, tulokset ja ehdotettu ratkaisu. Lisäksi voidaan tuottaa täydellinen kemiallisen aineen lähetys, joka sisältää tekniset tiedot, käyttöturvallisuustiedotteet ja tarvittavan ehdotuksen ratkaisusta.


Oikean materiaalin jälkeen valitaan toimivat laitteet jotka täyttävät tarvittavan sovelluksen vaatimukset. Ohhjelma antaa sinulle mahdollisuuden lajitella ja suodattaa laitevaihtoehtoja optimaalisen ratkaisun saavuttamiseksi. Luot vaivattomasti tarkasteltavan laiteraportin, joka sisältää arviointisi, tulokset ja käyttökustannusindeksin, sekä täydellisen laitetoimituksen, joka sisältää valitut kemiallisten aineiden yksityiskohdat, laitepiirustukset ja laitteiden IOM: t.

SAAF Remaining Life Analysis (RLA) mittaa kemiallisten materiaalien ominaisuuksia ja auttaa ennustamaan jäljellä olevaa käyttöikää, vaihtovälejä ja varastotarpeita.

Suunnittelijat ja loppukäyttäjät kysyvät usein miten pitkään materiaali kestää tai kuinka usein materiaali on vaihdettava. Vastaus riippuu käyttökohteesta ja ympäristön kaasupitoisuuksista. Näihin kysymyksiin vastaamista voidaan helpottaa eri työkaluilla aina ilmamittauksista käyttäjäkyselyihin. AAF Dinair suosittelee RLA-analyysiä. RLA auttaa asiakkaita arvioimaan materiaalin jäljellä olevaa käyttöikää, varmistamaan materiaalin toiminnan, optimoimaan materiaalivalintoja ja hallitsemaan kustannuksia oikea-aikaisilla materiaalinvaihdoilla.

Kaasusuodatusmateriaaleihin kuuluu laaja kirjo materiaaleja. Neitseellinen aktiivihiili, kyllästetty hiili ja kyllästetty alumiinioksidi ovat yleisimpiä. Materiaalin käyttöikä riippuu monista tekijöistä kuten hiukkaskoosta, aktiivisuustasosta, päästöpitoisuuksista, käyttölämpötilasta, käyttöilmankosteudesta, käyttöajasta, pienimmästä sallitusta hiukkasten läpivirtaustasosta, kyllästetyypistä ja kyllästeprosentista. Arvioimme näiden tekijöiden vaikutusta materiaalin käyttöikään vertaamalla käytetyn ja tuoreen materiaalin ominaisuuksia.

AAF Dinair laatii jokaisesta analysoidusta näytteestä RLA-raportin. Raportissa on asennus- ja laitetiedot, tulosten selitys, suosituksia ja koontitaulukko. Näitä tietoja voidaan kerätä ajan kuluessa järjestelmän RLA-trendien analysoimista varten.

SAAFShield Technology tuotteet toimivat yhdessä reaaliaikaisena reaktiivisuuden seurantajärjestelmänä. Saatavien tietojen perustella kohteissa voidaan välttää elektroniikkalaitteistojen kallis syöpyminen (datapalvelinten, valvomolaitteistojen tai muiden kriittisten mikroelektroniikkalaitteiden häiriöt).

AAFShield-anturiyksikkö toimii yhdessä joko SAAFShield-lukuyksikön tai SAAFShield -tiedonsiirtomoduulin kanssa ja näyttää korroosiotiedot ajan funktiona. Anturiyksikkö on teknologian anturiosa. Lukuyksikkö voi kirjata tietoja USB-muistitikulle, jonka kautta niistä voidaan muodostaa kaavioita SAAFShield-verkkosivustolle. Tiedonsiirtoyksikkö lähettää tiedot rakennuksen hallintaohjelmistolle 4–20 mA:n signaalin avulla, mikä mahdollistaa laitoksen laajuisen valvonnan.

SAAF-reaktiivisuuden monitorointilevyt (RMC) antavat tietoa ilman keskimääräisestä reaktiivisuudesta 30 päivän ajalta. Näiden tietojen perusteella asiakas voi arvioida alueen tai huoneen olosuhteita reaktiivisen ilman suhteen ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin elektroniikan, laitteistojen, prosessien, artefaktien ja historiallisten esineiden suojaamiseksi. RMC-monitorointilevyjen avulla ympäristön reaktiivisuus voidaan määrittää ympäristöaltistuksen ja sitä seuraavan laboratorioanalyysin avulla. Tätä teknologiaa käytetään valvomoiden ja muiden teollisuuslaitosten, kuten paperi- ja sellutehtaiden, petrokemiallisten jalostamoiden ja kemikaalitehtaiden elektroniikkaa sisältävien suojattujen tilojen tilan tutkimiseen. RMC-monitorointilevyjä käytetään myös tietokeskusten, museoiden, arkistojen, mikroelektroniikan valmistuslaitosten ja varastojen tilan tutkimiseen. Lisäksi ilman reaktiiviset kaasut voivat vaikuttaa mekaanisiin laitteisiin, kuten kompressoreihin, ja näitä kaasuja voidaan arvioida RMC-monitorointilevyillä. Eri standardit ja luokittelut korreloivat korroosiokalvoarvoja reaktiivisuusluokituksiin. Sen vuoksi tarjoamme RMC-raportteja neljässä eri muodossa, joista kullakin on eri asteikko kokonaisreaktiivisuustason luonnehtimiseen.

kysymyksiä?


Ota meihin yhteyttä:

+358 10 3222610

tai etsi kaasusuodatuksen asiantuntijamme

Tuotteet ja ratkaisut

Case Studies
Ota yhteyttä
Top of Page